addCar renditingimused

Teised riigid
Vali oma riik
bullet Albaniabullet Bulgaria
bullet Croatiabullet Eesti
bullet Soomebullet Greece
bullet Lätibullet Leedu
bullet Moroccobullet Netherlands
bullet Polandbullet Romania
bullet Ukrainabullet United States

Renditasu:  

addCar rendipäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena, sisaldab teenindust ja ühiskondliku kindlustuse tsiviilvastutust. Renditasumäär ei sisalda kulutusi kütusele. Kui 24-tunnine rendipäev pikeneb rohkem kui 1 tunni võrra, arvestatakse juurde veel ühe rendipäeva maksumus. Rendiaja ületamisel ilma addCar vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu. 

 

Lisajuhid:   

Tasuta, kuid peavad olema lepingus registreeritud.

 

Nõuded vanusele:

Juhi minimaalne vanus 21 aastat ja nõutav vähemalt 2-aastane juhikogemus.     

 

Tasumine:

Tasumisvormina võtame vastu järgmiseid krediitkaarte: American Express, VISA ja Master Card.  Rendilepingu alguses võimaldab Rentnik Rendileandjal broneerida enda krediitkaardil deposiidi €450.00 summa väärtuses pluss renditasu, mis katab omavastutuse juhul kui juhtub avarii, auto tagastamisel puudub kütus, trahvide  ja teiste ettenägematute kulude katteks. Lõpparve koostatakse peale Sõiduki tagastamist nii kiiresti kui võimalik. Sularahamakseid vastu ei võeta.

 

Trahvid suitsetamise ja teiste lisakulude eest:

Renditud autos on suitsetamine  rangelt keelatud. Juhul kui autos on suitsetatud või auto vajab looma karvadest puhastamist katab rentnik kõik auto puhastamise kulud minimaalselt €150.00 ulatuses.

 

Identifitseerimisenõuded:

Rendilevõtja/Juht peab esitama kehtiva passi/ID kaardi ja juhiload. Kõik Sõiduki juhid peavad omama B-kategooria juhiluba staažiga mitte alla 2 aasta. Rendilevõtjad, kelle juhiluba ei ole kirjutatud rooma tähestikus, peavad omama rahvusvahelisele standardile vastavaid juhilube.

 

Liikluskindlustus (CDW):  

Rentija CDW omavastutus Sõidukile vigastuste tekitamise eest on summas €700.00. Rentija vastutab mistahes vigastuse eest Sõidukile, kaasa arvatud rehvid ja veljed isegi juhul, kui ta ei vastuta personaalselt õnnetusjuhtumi eest. Sõiduki täieliku hävinemise korral on Rentija omavastutus 10% sõiduki originaalhinnast. CDW ei kata sõiduki salongi vigastuste ning esiklaasi kahjustuse kulutusi. Rentnik on kohustatud tasuma Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest €50.00 päevas. Juhul, kui kahju on tekkinud Sõiduki mitte sihtotstarbelikult kasutamise, alkoholijoobes või teiste narkootiliste ainete mõju all või kui Kindlustusfirma peab õnnetust mitte-kindlustus juhtumiks või Sõidukit on kasutatud seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel vastutab Rentnik täies ulatuses remonditasu/Sõiduki hävimise eest. Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui õnnetusest või kahjust pole õigeaegselt teavitatud politseid ja addCar´i.

 

Vargusekindlustus (TP): 

Rentija omavastutus Sõiduki või selle osade varguse puhul on vahemikus €1000.00 kuni €2500.00; vaata Rendilepingut. Kui koos Sõidukiga varastatakse ka Sõiduki võtmed, pult ja/või dokumendid on Rentnik täielikult vastutav Sõiduki väärtuse eest.

 

Täiendav rendileandja poolne rendilevõtja suhtes õnnetusest tingitud või muudest kahjustustest põhjustatud kahjunõude esitamisest loobumine (SCDW)

Võttes vastu täiendava rendileandja poolse rendilevõtja suhtes õnnetusest tingitud või muudest kahjustustest põhjustatud kahjunõude esitamisest loobumise ning makstes täiendavalt €18.00 päeva kohta, vabaneb rendilevõtja kahjunõuetest. Antud lisakindlustus ei kehti sõiduki salongi vigastuste, Sõiduki mitte sihtotstarbeliselt kasutamise, alkoholijoobes või teiste narkootiliste ainete mõju all ega Sõiduki varguse korral.

 

Registreerimine ja tagastamine:

Sõiduki registreerimine ja tagastamine on tööajal tasuta; väljaspool tööaega lisandub teenustasu. Rendilevõtja on vastutav kõigi kahjustuste eest, mida pole Sõiduki üleandmise hetkel rendilepingusse märgitud. Juhul, kui Sõiduk tagastatakse ajal, mil addCar esindaja pole kohal vastutab klient sõiduki eest, kuni Sõiduki otsene valdus on vastu võetud. Otsene valdus loetakse Rendileandja poolt vastu võetuks, kui Rendileandja on saanud sõiduki võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik sõiduk üle vaadata.

 

Liiklemise piirang:

Liiklemine väljaspool Euroopa Liidu piire on rangelt keelatud (välja arvatud Norra).

Piiranguteta liiklemine on lubatud Balti Riikide territooriumitel, Soomes, Rootsis ja Poolas ja/või riigis kui Sõiduk renditi. Liiklemine väljaspool eelmainitud piirkondi on keelatud. Rikkumise korral on Rentnik tekkinud kahjude eest täielikult vastutav. Liiklemisel väljaspool Euroopa Liidu piire kaotavad kõik kindlustused oma seadusliku jõu.

 

Kütus:

A)Sõiduk antakse rendilevõtja käsutusse täis paagiga. Kui auto tagastatakse ilma, et paak oleks täis, nõuab addCar Rendilevõtjalt vastavalt oma hinnakirjale €3.00 liitri kohta.

 

Trahvid:

1) Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (nt. valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda.

2) Kui trahvid kirjeldatud punktis 1 tasutakse addCar´i poolt, on addCar´il õigus Rendilevõtja krediitkaardilt kinni pidada terves ulatuses trahvisummale lisaks veel trahvinõude käsitlemisetasu mitte vähem kui 100% ulatuses trahvisummast.

3) Rentniku nõudmisel esitab addCar originaal trahvinõude koopia, mis on tasutud addCar´i poolt.

4) Varastatud dokumentide korral tasub Rentnik €250.00 leppetrahvi. Varastatud autovõtmete korral tasub Rentnik €250.00 leppetrahvi pluss €50.00 iga päeva eest, mil Sõidukit polnud võimalik kasutada.

5) Kui politsei saadab addCar´ile päringu Rentniku/Juhi kohta, tasub Rentnik ilma eelneva etteteatamiseta iga päringu kohta €15.00. 

VALIGE TARK VIIS
  • Vaadake meie laia autodevalikut
LIIKLUSREEGLID
Vaata liiklusreegleid::
VABA KILOMETRAAŽ
  • Sõida autoga nii palju, kui soovid – kilomeetrite eest tasu ei võeta
LISAKINDLUSTUS
Saate:
  • Kokkupõrke & kahjustuste puhul puudub omavastutus.
  • Tühistamine: raha tagasi garantii