addCar nomas noteikumi

Citas valstis
Izvēlēties valsti
bullet Albaniabullet Bulgaria
bullet Croatiabullet Igaunija
bullet Somijabullet Greece
bullet Latvijabullet Lietuva
bullet Moroccobullet Netherlands
bullet Polandbullet Romania
bullet Ukrainabullet United States

Nobraukums bez ierobežojumiem

Brauciet, cik vien Jūs vēlaties, bez papildu nobraukuma maksas.

Pārskatāms nomas līgums un noteikumi

Bez slēptām izmaksām vai citiem nepatīkamiem pārsteigumiem.

Rezervēšana

Automašīnas rezervēšana caur www.addCarrental.com ir bez maksas. Ja Jūs vēlaties mainīt rezervācijas datus, sazinieties ar addCar nomas punktiem – noklikšķiniet šeit, nosaucot rezervācijas numuru un nepieciešamās izmaiņas. Ja Jūs vēlaties atcelt rezervāciju, sazinieties ar addCar nomas punktiem – noklikšķiniet šeit; rezervācijas atcelšana līdz 48 stundām pirms auto saņemšanas ir bez maksas. Neierodoties maiņas punktā un neatceļot rezervāciju, no Jūsu kredītkartes tiks noņemta pilna nomas maksa.

Nomas likmes

addCar nomas maksa ir par minimums 24 stundām, ieskaitot auto apkopi un civiltiesisko apdrošināšanu. Nomas maksā nav iekļauta degvielas cena. Pēc 24 stundām par katru nokavētu stundu tiks iekasēta 1/3 no dienas nomas maksas. Ja automašīna tiek nodota vēlāk par 3 stundām pēc nomas termiņa 24 stundu beigām, tiks iekasēta maksa par vēl vienu nomas dienu.

Papildu vadītāji

Pakalpojums ir bez maksas, bet ir nepieciešama reģistrācija.

Vecuma ierobežojumi:

Vadītājam jābūt vismaz 21 gadu vecam.

Samaksa

Mēs pieņemam sekojošās kredītkartes: VISA, Master Card un American Express. Saņemot automašīnu, tiks rezervēts 450€ depozīts no Jūsu kartes, lai nodrošinātu nomas maksas saņemšanu. Depozīta perioda laikā no kartes netiek faktiski iekasēta nekāda summa. Visas cenas, kas ir uzrādītas eiro (EUR), tiks iekasētas no kredītkartes vietējā valūtā un balstoties uz spēkā esošo bankas valūtas maiņas kursu.

Nepieciešamie personu apliecinošie dokumenti

Auto nomātājiem/vadītājiem ir jāuzrāda derīga pase/personu apliecinošs dokuments un autovadītāja apliecība. Visiem addCar nomas auto vadītājiem jābūt B kategorijas autovadītāja apliecībai un vismaz 2 gadu likumīgai autovadītāja pieredzei. Nomniekiem, kuru autovadītāja apliecība nav sastādīta ļatīņu alfabētā, ir nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība.

Avārijas un tehnisku bojājumu saistību atbrīvošanas dokuments (CDW)

Piekrītot CDW aprakstītajai Nomnieka atbildībai par bojājumiem addCar nomas transportlīdzeklim, Nomnieka finansiālās saistības tiek samazinātas līdz 400 EUR. Tomēr spēkā ir sekojošie izņēmuma gadījumi:

- Satiksmes negadījuma rezultātā Nomnieks ir finansiāli atbildīgs par visiem transportlīdzekļa bojājumiem, ieskaitot riepas un riepu diskus, pat ja Nomnieks nav personīgi atbildīgs par negadījumu
- Pilnīga transportlīdzekļa zuduma gadījumā Nomnieka saistības tiek samazinātas līdz 10% no transportlīdzekļa vērtības.
- CDW nesedz transportlīdzekļa iekšpuses un iekšpuses aksesuāru bojājumus
- Nomnieks ir atbildīgs par visu remonta izdevumu/visas transportlīdzekļa vērtības segšanu pilnīga transportlīdzekļa zuduma gadījumā, ja bojājumi ir radušies nolaidīgas rīcības rezultātā vai izraisīti alkohola vai citu narkotisku vielu ietekmē vai gadījumā kad apdrošinātājs klasificē negadījumu ka neapdrošināšanas gadījumu
- Nomnieks ir atbildīgs par visu nomātā transportlīdzekļa remonta izdevumu segšanu, ja satiksmes negadījums vai citi bojājumi nav tikuši paziņoti policijai un addCar nomai.

Zādzībaizsardzība (TP)

Piekrītot TP noteikumiem, Nomnieka finansiālā atbildība nomātā addCar transportlīdzekļa zādzības gadījumā tiek samazināta līdz 10% no tās vērtības. Nomnieks ir atbildīgs par visu transportlīdzekļa vērtību, ja zādzības gadījumā nomai netiek atdoti sekojoši priekšmeti vai ja netiek ievēroti citi nomas līguma nosacījumi: - atslēgas – tālvadības pults –reģistrācijas apliecība TP nesedz radio un citus iekštelpu aksesuārus.

Super avārijas un tehnisku bojājumu saistību atbrīvošanas dokuments (SCDW)

Piekrītot šī dokumenta nosacījumiem un par papildus samaksu 18 EUR dienā, Nomnieks tiek pilnībā atbrīvots no finansiālām saistībām tehnisku bojājumu gadījumā. Šī papildus apdrošināšana nav spēkā pilnīga transportlīdzekļa zuduma vai zādzības gadījumā.

Automašīnas saņemšana un nodošana

Automašīnas saņemšana darba laikā ir par brīvu.

Soda nauda

Par automašīnas dokumentu vai atslēgu pazaudēšanu Nomniekam jāmaksā soda nauda 260 EUR apmērā. Nomnieks nes pilnu finansiālu atbildību par soda naudu nomaksu un administratīva soda izciešanu par satiksmes noteikumu pārkāpšanu transportlīdzekļa nomas laikā. addCar ir tiesības piedzīt no Nomnieka nenomaksātu soda naudu 200% apmērā.

Degviela

Visas automašīnas tiek izsniegtas ar pilnu degvielas bāku. Ja automašīna tiek nogādāta nomā ar mazāku degvielas daudzumu, no Nomnieka tiks piedzīta degvielas ieliešanas maksa 3 EUR par litru apmērā saskaņā ar addCar nomas degvielas ieliešanas tarifu.

Braukšanas ierobežojumi

Valsts teritorijā ir atļauts braukt bez ierobežojumiem. Izbraukt no nomas valsts ir atļauts tikai ar rakstisku atļauju no addCar auto nomas. Bez rakstiskas atļaujas visas apdrošināšanas nav spēkā un tiek anulētas.

Pieejamība

Redzamie transportlīdzekļi ir piemēri attiecīgajās cenu kategorijās un bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt nomainīti pret citu transportlīdzekli tai pašā kategorijā ar tām pašām īpašībām. addCar ir tiesības nomainīt redzamo transportlīdzekli pret citu tās pašas vai augstākas kategorijas transportlīdzekli.

BRAUCIET GUDRI
  • Iepazīstieties ar plašo nomas auto sortimentu
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI
Iepazīstieties ar ceļu satiksmes noteikumiem:
NOBRAUKUMS BEZ IEROBEŽOJUMIEM
  • Brauciet, cik vien Jūs vēlaties, bez papildu nobraukuma maksas
PAPILDUS APDROŠINĀŠANA
Jūs iegūstat:
  • Bez pašriska avārijas vai tehnisku bojājumu gadījumā
  • Atcelšana: Saņemiet naudu atpakaļ ar garantiju