„addCar“ nuomos sąlygos

Kitos šalys
Pasirinkite šalį
bullet Albaniabullet Bulgaria
bullet Croatiabullet Estija
bullet Suomijabullet Greece
bullet Latvijabullet Lietuva
bullet Moroccobullet Netherlands
bullet Polandbullet Romania
bullet Ukrainabullet United States

Nuomos kaina:

addCar nuomos para skaičiuojama 24 val. Jei numos para yra viršyjama viena valanda ir daugiau, skaičiuojama papildoma nuomos para. Į kainą įskaičiuotas civilinės atsakomybės draudimas ir automobilio priežiūra. Kuro išlaidos, patirtos vairuotojo, į kainą neįskaičiuotos. Jei automobilis grąžinamas vėliau nei numatyta sutartyje nepranešus iš anksto, skaičiuojamas dvigubas nuomos paros mokestis.

 

Papildomas vairuotojas:

Automobilį gali vairuoti ir kitas vairuotojas, tačiau apie tai privaloma informuoti.

 

Vairuotojo amžius:

Vairuotojas privalo būti ne jaunesnis nei 21 metų amžiaus ir turėti minimalų dviejų metų vairavimo stažą.

 

Apmokėjimo būdai:

Už automobilio nuomą ir kitas papildomas paslaugas apmokėti galite tik kreditinėmis kortelėmis (VISA, MasterCard ar Amex). Nuomuodamasis automobilį, klientas sutainka, kad jo pateiktoje kortelėje bus rezervuojama 450€ suma kaip užstatas, bei tuo pat metu bus nuskaičiuojama suma už iš anksto užsakytas paslaugas.Užstato suma yra kaip garantas padengti po nuomos atsiradusias papildomas paslaugas (kuro užpylimo paslauga, apgadinimo franšizė ir pan.). Galutinė sąskaita klientui išsiunčiama artimiausiu metu į galiojantį elektroninį paštą.

 

Rūkymas ir papildomas valymas:

Rūkyti ir/ar kitaip teršti automobilį draudžiamą. Už rūkymą automobilyje ar papildomą (išskyrus standartinį sausą) valymą skaičiuojama minimali 150€ bauda.Bauda taikoma ir valant gyvūnų paliktus plaukus.

 

Asmens tapatybė:

Atsiimdamas automobilį klientas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, vairuotojo pažymėjimą (kai jis pats yra vairuotojas), bei kreditinę kortelę savo vardu.Vairuotojas privalo pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, jei jo originalus pažymėjimas yra parašytas ne Romeniškomis raidėmis.

 

Automobilio draudimas ir kliento atsakomybė:

addCar automobiliai yra apdrausiti kasko draudimu. Vairuotojo/kliento atsakomybė draudiminio įvykio metu už vieną įvykį yra 700€. Draudimas nedengia priekinio stiklo, padangų bei automobilio vidaus detalių. Automobilio pripažinimo ekonomiškai netinkamo remontuoti atveju, klientas moka 10% automobilio naujos vertės. Jei dėl apgadinimų kaltas pats vairuotojas, gali būti skaičiuojamas 50€ nuomos paros mokestis už kiekvieną remonto dieną. Jei įvykis pripažįstamas nedraudiminiu, kaip tai numato draudimo taisyklės, klientas privalo padengti visą addCar patirtą nuostolį susijusi su įvykiu. Apie bet kokį įvykį klientas privalo pranešti addCar atstovui ir policijai iš karto po įvykio. Jei klientas to nepadaro, įvykis laikomas nedraudiminiu ir klientas pilnai atlygina patirtą žalą.

 

Vagystės draudimas:

Atskirų dalių vagystės atveju, kliento atsakomybė yra iki 2500€. Automobilio vagystės atveju, kai klientas pateikia ir automobilio raktą ir automobilio dokumentus, kliento atsakomybė yra 10% automobilio naujos vertės. Kitu atveju klientas privalo atlyginti žalą lygią pilnai naujo automobilio vertei.

 

Pilnas automobilio draudimas:

Klientas atsiimdamas automobilį gali papildomai įsigyti pilną kasko draudimą mokėdamas papildomai 18€ už kiekvieną nuomos parą. Šis draudimas nedengia automobilio vidinių

detalių. Šis draudimas galioja tik draudiminio įvykio metu, kuris pripažįstamas draudiminiu pagal draudimo kompanijos taisykles.

 

Automobilio atsiėmimas/grąžinimas:

Darbo valandomis automobilio atsiėmimas ir grąžinimas yra nemokami. Jei automobilis atsiimamas ar grąžinamas ne darbo valandomis, gali būti taikomas papildomas mokestis. Už kiekvieną pažeidimą, kuris nebuvo pažymėtas nuomos pradžiojesutartyje, atsakomybę prisiima klientas. Klientas pasirašydamas sutartį sutinka, kad automobilis gali būti apžiūrėtas klientui nedalyvaujant padarytos žalos dydis, kaip numatyta šiose taisyklėse, gali būti nuskaičiuotas nuo kliento kredito kortelės jam nedalyvaujant.

 

Vairavimo apribojimai:

Automobiliu išvykti iš Europos sąjungos teritorijos (išskyrus į Norvegiją) yra draudžiama. Be apribojimų automobiliu naudotis galima tik Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos teritorijose. Bet koks išvykimas už šios teritorijos ribų yra draudžiamas ir klientas tampa pilnai atsakingu už bet kokią addCar patirtą finansinę žalą.

 

Kuro politika:

Klientas automobilį gauna pilnu kuro baku ir privalo grąžinti pilnu kuro baku. Jei klientas grąžina automobilį ne pilnu kuro baku, taikomas papildomas mokestis 3€ su PVM už kiekvieną trūkstamą kuro litrą.

 

Baudos ir kiti mokesčiai:

1.Klientas pilnai atsako už bet kokį KET pažeidimą ir privalo laikytis visų teisės aktų.

2.Jei už kliento padarytą KET pažeidimą moka addCar kompanija, klientas privalo padengti šią sumą ir apmokėti administravimo mokestį lygų baudos dydžiui.

3.Kliento pageidavimu, addCar pateiktia padaryto pažeidimo ir sumokėtos baudos įrodymą.

4.Jei addCar kompanija gauna oficialų užklausimą pateikti vairuotojo duomenis atsakingoms institucijoms, klientas be atskiro įspėjimo moka 15€ administravimo mokestį.

5.Praradus automobilio dokumentus arba raktą, klientui taikomas 250€ mokestis už kiekvieną atskirai. Dokumentų ir/arba rakto praradimo atveju, laikoma, kad klientas naudojasi automobiliu ir taikomas nuomos paros įkainis lygus 50€ už parą, kol pagaminami nauji dokumentai ir/arba raktas (laikotarpis priklauso nuo atsakingų institucijų).

VAŽIUOKITE IŠMANIAI
  • Susipažinkite su plačiu mūsų automobilių pasirinkimu
KELIŲ EISMO TAISYKLĖS
Žr. kelių eismo taisykles, galiojančias:
NELIMITUOJAMI KILOMETRAI
  • Važinėkite automobiliu, kiek širdis geidžia, nemokėdami už nuvažiuotus kilometrus
PAPILDOMAS DRAUDIMAS
Jūs gaunate:
  • Jokios atsakomybės autoįvykio ar apgadinimo atveju
  • Atšaukimas: Pinigų grąžinimo garantija